Актуално

CMS - 1.9.4.3 - Faanui
 

Документи

Решение на Света на директорите за увеличение на капитала от 01.12.2016 г.

БФДИ - Проспект

БФДИ - Устав

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

БФДИ - Годишен финансов отчет за 2011 г.

Протокол от заседание на СД от 23.04.2013 г.

Протокол от заседание на СД от 17.06.2019 г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2012 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2012г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2012 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2012г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2012г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2012 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.06.2012 г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2012 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2012г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2012 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2012г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2012г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2012 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.09.2012 г.

 

Комплект финансови отчети към 31.12.2012 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2012г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2012 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2012г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2012г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2012 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.12.2012 г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2012 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2012 г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2012 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2012г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2013 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2013г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2013 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2013г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2013г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2013 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.03.2013 г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2013 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2013г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2013 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2013г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2013г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2013 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.06.2013 г.

 

Комплект финансови отчети към 30.09.2013 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2013г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2013 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2013г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2013г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2013 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.09.2013 г.

 

Комплект финансови отчети към 31.12.2013 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2013г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2013 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2013г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2013г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2013 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.12.2013 г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2013 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2013 г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2013 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2013г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2014 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2014г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2014 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2014г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2014г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2014 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.03.2014 г.

 

Комплект финансови отчети към 30.06.2014 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2014г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2014 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2014г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2014г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2014 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.06.2014 г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2014 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2014г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2014 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2014г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2014г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2014 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.09.2014 г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2014 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2014г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2014 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2014г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2014г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2014 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.12.2014 г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2014 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2014 г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2014 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2014г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

Комплект финансови отчети към 31.03.2015 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2015г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2015 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2015г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2015г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2015 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.03.2015 г.

 

Комплект финансови отчети към 30.06.2015 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2015г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2015 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2015г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2015г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2015 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.06.2015 г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2015 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2015г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2015 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2015г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2015г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2015 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.09.2015 г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2015 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2015г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2015 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2015г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2015г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2015 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.12.2015 г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2015 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2015 г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2015 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2015г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2016 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2016г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2016 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2016г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2016г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2016 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.03.2016 г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2016 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2016г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2016 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2016г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2016 г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2016г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2016 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.06.2016 г.

 

Комплект финансови отчети към 30.09.2016 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2016г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2016 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2016г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2016 г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2016г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2016 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.09.2016 г.

 

Комплект финансови отчети към 31.12.2016 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2016г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2016 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2016г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2016 г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2016г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2016 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.12.2016 г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2016 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2016 г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2016 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2016г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2016г.

БФДИ - Декларация от одитора към 31.12.2016г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2017 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2017г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2017г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2017г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2017г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2017г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2

 

Комплект финансови отчети към 30.06.2017 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2017г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2017г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2017г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2017г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2017г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06.2017г.

 

Комплект финансови отчети към 30.09.2017 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2017г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2017г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2017г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2017г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2017г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2017г.

 

Комплект консолидирани финансови отчети към 30.09.2017 г.

БФДИ - Консолидиран Финансов отчет по МСС към 30.09.2017г.

БФДИ - Консолидиран Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2017г.

БФДИ - Допълнителна информация към консолидиран финансов отчет към 30.09.2017г.

БФДИ - Консолидиран Междинен доклад за дейността към 30.09.2017г.

БФДИ - Консолидирана Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2017г.

БФДИ - Консолидирана Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2017г.

 

 

Комплект финансови отчети към 31.12.2017 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2017г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2017г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2017г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2017г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.12.2017г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.12.2017г.

 

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2017 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2017 г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2017 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2017г.

БФДИ - Декларация от одитора към 31.12.2017г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

Комплект финансови отчети към 31.03.2018 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2018г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2018г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2018г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2018г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2018г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03.2018г.

 

Комплект финансови отчети към 30.06.2018 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2018г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2018г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2018г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2018г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2018г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06.2018г

Комплект финансови отчети към 30.09.2018 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2018г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2018г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2018г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2018г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2018г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2018г

Комплект финансови отчети към 31.12.2018 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2018г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2018г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2018г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2018г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.12.2018г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.12.2018г

 

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2018 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2018 г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2018 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2018г.

БФДИ - Декларация от одитора към 31.12.2018г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добр о корпоративно управление

БФДИ - Политика за възнагражденията на членовоте на съвета на директорите

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2019 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2019г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2019г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2019г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2019г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2019г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03.2019г.

 

Комплект финансови отчети към 30.06.2019 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2019г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2019г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2019г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2019г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2019г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06.2019г.


Комплект финансови отчети към 30.09.2019 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2019г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2019г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2019г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2019г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2019г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2019г.

 

Комплект финансови отчети към 31.12.2019 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2019г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2019г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2019г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2019г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 331.12.2019г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.12.2019г.

 

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2019 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2019г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2019г.

БФДИ - Декларация от одитора към 31.12.2019г.

БФДИ - Годишен доклад за дейността към 31.12.2019г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

БФДИ - Политика за възнагражденията на членовоте на съвета на директорите

Комплект финансови отчети към 31.03.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2020г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2020г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2020г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03.2020г.

 

Общи събрания

Редовно годишно ОСА насрочено за 22.06.2020 г.

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Писмени материали по дневният ред

БФДИ - Покана за свикване на   общо събрание

БФДИ - Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

БФДИ - Доклад на одитния комитет

БФДИ - ГФО

БФДИ - Одитирски доклад

БФДИ -  Годишен доклад за дейността

БФДИ - Доклад за изпълнение на политика за възнагражденията

БФДИ - Протокол ОСА

 

Редовно годишно ОСА насрочено за 22.05.2019 г.

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Писмени материали по дневният ред

БФДИ - Покана за свикване на   общо събрание

БФДИ - Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

БФДИ - Доклад на одитния комитет

БФДИ - ГФО

БФДИ - Одитирски доклад

БФДИ -  Годишен доклад за дейността

БФДИ - Доклад за изпълнение на политика за възнагражденията

БФДИ - Протокол ОСА

Редовно годишно ОСА насрочено за 08.06.2018 г.

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Писмени материали по дневният ред

БФДИ - Покана за свикване на   общо събрание

БФДИ - Протокол от заседание на съвета на директорите

БФДИ - Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства

БФДИ - Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

БФДИ - Доклад на одитния комитет

БФДИ - ГФО

БФДИ - Доклад за изпълнение на политика за възнагражденията

БФДИ-Протокол Мандатна Комисия - 08.06.2018г.

БФДИ-Протокол ОСА - 22.06.2018г.

Извънредно  ОСА насрочено за 10.04.2018 г.

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Писмени материали по дневният ред

БФДИ - Покана за свикване на   общо събрание

БФДИ - Протокол от заседание на съвета на директорите

БФДИ - Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства

БФДИ - Протокол ОСА

 

Извънредно  ОСА насрочено за 25.08.2017 г.

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Писмени материали по дневният ред

БФДИ - Покана за свикване на   общо събрание

БФДИ - Протокол от заседание на съвета на директорите

БФДИ - Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства

БФДИ - Протокол ОСА -25-08-2017 г.

Редовно годишно ОСА насрочено за 09.06.2017 г.

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Писмени материали по дневният ред

БФДИ - Покана за свикване на   общо събрание

БФДИ - Протокол от заседание на съвета на директорите

БФДИ - Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства

БФДИ - Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

БФДИ - Доклад на одитния комитет

БФДИ - ГФО

БФДИ - Доклад за изпълнение на политика за възнагражденията

БФДИ - Протокол ОСА -09-06-2017 г.

БФДИ - Уведомление за гласуване по пълномощни - 09-06-2017 г.

 

Извънредно ОСА насрочено за 11.01.2017 г.

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Писмени материали по дневният ред

БФДИ - Покана за свикване на  извънредно общо събрание

БФДИ - Протокол от заседание на директорите

БФДИ - Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства

БФДИ - Протокол ОСА - 11-01-2017 г.

БФДИ - Уведомление за гласуване по пълномощни - 11-01-2017 г.

 

Редовно годишно ОСА насрочено за 30.05.2016 г.

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Писмени материали по дневният ред

БФДИ - Покана за свикване на   общо събрание

БФДИ - Протокол от заседание на съвета на директорите

БФДИ - Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства

БФДИ - Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

БФДИ - Доклад на одитния комитет

БФДИ - ГФО

БФДИ - Доклад за изпълнение на политика за възнагражденията

БФДИ - Протокол ОСА - 30-05-2016 г.

БФДИ - Уведомление за гласуване по пълномощни - 30-05-2016 г.

БФДИ - Списък на присъствалите акционери - 30-05-2016 г.

 

Редовно годишно ОСА насрочено за 30.06.2015 г.

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Писмени материали по дневният ред

БФДИ - Покана за свикване на   общо събрание

БФДИ - Протокол от заседание на съвета на директорите

БФДИ - Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства

БФДИ - Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

БФДИ - Доклад на одитния комитет

БФДИ - ГФО

БФДИ - Свидетелство за съдимост Илиян Александров

БФДИ - Декларация по чл.116А от ЗППЦК от Илиян Александров

БФДИ - Доклад за изпълнение на политика за възнагражденията

БФДИ - Протокол ОСА - 30-06-2015 г.

БФДИ - Уведомление за гласуване по пълномощни - 30-06-2015 г.

БФДИ - Списък на присъствалите акционери - 30-06-2015 г.

 

Редовно годишно ОСА насрочено за 25.06.2014 г.

БФДИ - Покана за свикване на  общо събрание

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Писмени материали по дневният ред

БФДИ - Протокол от заседание на съвета на директорите

БФДИ - Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства

БФДИ - Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

БФДИ - Доклад на одитния комитет

БФДИ - ГФО - 2013 г.

БФДИ - Политика за възнагражденията на Съвета на директорите

БФДИ - Доклад за изпълнение на политика за възнагражденията

БФДИ - Протокол ОСА - 25-06-2014 г.

БФДИ - Уведомление за гласуване по пълномощни - 25-06-2014

БФДИ - Списък на присъствалите акционери - 25-06-2014 г.

 

Редовно годишно ОСА насрочено за 27.06.2013 г.

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Писмени материали по дневният ред

БФДИ - Покана за свикване на  извънредно общо събрание

БФДИ - Протокол от заседание на съвета на директорите

БФДИ - Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства

Previous page: Новини