Актуално

CMS - 1.9.4.3 - Faanui
 

Документи

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2020г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2020г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2020г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03.2020г.

 

Комплект финансови отчети към 30.06.2020 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2020г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2020г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2020г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06.2020г.

 

Комплект финансови отчети към 30.09.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2020г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2020г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2020г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2020г.

 

Комплект финансови отчети към 31.12.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2020г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2020г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.12.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.12.2020г.

 

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

БФДИ - Декларация от одитора към 31.12.2020г.

БФДИ - Годишен доклад за дейността към 31.12.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

БФДИ - Политика за възнагражденията на членовоте на съвета на директорите

БФДИ - Приложения към ГФО към 31.12.2020г. - Съгласно указания на КФН.


Комплект финансови отчети към 31.03.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2021г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2021г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2021г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2021г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03.2021г.


Комплект финансови отчети към 30.06.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2021г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2021г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2021г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2021г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06.2021г.Комплект финансови отчети към 30.09.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2021г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2021г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2021г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2021г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2021г.

 

Комплект финансови отчети към 31.12.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2021г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2021г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2021.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.12.2021г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 от Наредба №2 към 31.12.2021г

 

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2021г.

БФДИ - Финансов отчет в ESEF формат към 31.12.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2021г.

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2022г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2022г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2022г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2022г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 31.03.2022г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2022г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2022г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2022г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2022г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 30.06.2022г.


Комплект финансови отчети към 30.09.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2022г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2022г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2022г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2022г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 30.09.2022г.


Комплект финансови отчети към 31.12.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2022г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет 31.12.2022г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2022г

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.12.2022г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 31.12.2022г.


Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2022г.

БФДИ - Финансов отчет в ESEF формат към 31.12.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2022г.

 

Комплект коригирани годишни финансови отчети към 31.12.2022 г.

БФДИ - Финансов отчет в ESEF формат към 31.12.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2022г.

Придружително писмо

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2023г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2023г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2023г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2023г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 31.03.2023г.


Комплект финансови отчети към 30.06.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2023г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2023г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2023г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2023г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 30.06.2023г.


Комплект финансови отчети към 30.09.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2023г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2023г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2023г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2023г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 30.09.2023г.


Комплект финансови отчети към 31.12.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2023г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2023г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2023г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.12.2023г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 31.12.2023г.


Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2023г.

БФДИ - Финансов отчет в ESEF формат към 31.12.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2023г.

 


Правила за вътрешно подаване на сигнали
Правила за вътрешно подаване на сигнали

Оценки на акциите на КК Инвест АД

Оценка на акциите на КК Инвест АД 2016-2017г.

Оценка на акциите на КК Инвест АД 2017-2018г.

Оценка на акциите на КК Инвест АД 2018-2019г.

Редовно годишно ОСА насрочено за 13.06.2022 г.

БФДИ - Покана за свикване на   общо събрание

БФДИ -  Писмени материали

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

БФДИ - Годишен доклад за дейността. Доклад на независимия одитор. Финансов отчет

БФДИ - Протокол с решения на съвета на директорите

БФДИ - Доклад одитен комитет

Редовно годишно ОСА насрочено за 05.06.2023 г.

БФДИ - Покана за свикване на общо събрание

БФДИ -  Писмени материали

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

БФДИ - Годишен доклад за дейността. Доклад на независимия одитор. Финансов отчет

БФДИ - Протокол с решения на съвета на директорите

БФДИ - Доклад одитен комитет

 

Редовно годишно ОСА насрочено за 28.05.2024 г.

БФДИ - Покана за свикване на общо събрание

БФДИ -  Писмени материали

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

БФДИ - Годишен доклад за дейността. Доклад на независимия одитор. Финансов отчет

БФДИ - Протокол с решения на съвета на директорите

БФДИ - Доклад одитен комитет

 

 

Previous page: Новини  Next page: Архив Документи