Актуално

CMS - 1.9.4.3 - Faanui
 

Документи

#mce_temp_url#

Комплект финансови отчети към 31.03.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2020г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2020г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2020г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03.2020г.

 

Комплект финансови отчети към 30.06.2020 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2020г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2020г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2020г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06.2020г.

 

Комплект финансови отчети към 30.09.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2020г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2020г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2020г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2020г.

 

Комплект финансови отчети към 31.12.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2020г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2020г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.12.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.12.2020г.

 

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

БФДИ - Декларация от одитора към 31.12.2020г.

БФДИ - Годишен доклад за дейността към 31.12.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

БФДИ - Политика за възнагражденията на членовоте на съвета на директорите

БФДИ - Приложения към ГФО към 31.12.2020г. - Съгласно указания на КФН.


Комплект финансови отчети към 31.03.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2021г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2021г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2021г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2021г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03.2021г.


Комплект финансови отчети към 30.06.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2021г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2021г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2021г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2021г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06.2021г.Комплект финансови отчети към 30.09.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2021г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2021г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2021г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2021г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2021г.

 

Комплект финансови отчети към 31.12.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2021г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2021г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2021.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.12.2021г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 от Наредба №2 към 31.12.2021г

 

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2021г.

БФДИ - Финансов отчет в ESEF формат към 31.12.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2021г.

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2022г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2022г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2022г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2022г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 31.03.2022г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2022г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2022г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2022г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2022г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 30.06.2022г.


Комплект финансови отчети към 30.09.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2022г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2022г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2022г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2022г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 30.09.2022г.


Комплект финансови отчети към 31.12.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2022г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2022г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет 31.12.2022г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2022г

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.12.2022г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 31.12.2022г.


Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2022г.

БФДИ - Финансов отчет в ESEF формат към 31.12.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2022г.

 

Комплект коригирани годишни финансови отчети към 31.12.2022 г.

БФДИ - Финансов отчет в ESEF формат към 31.12.2022г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2022г.

Придружително писмо

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2023г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2023г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2023г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2023г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 31.03.2023г.


Комплект финансови отчети към 30.06.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2023г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2023г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2023г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2023г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 30.06.2023г.


Комплект финансови отчети към 30.09.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2023г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2023г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2023г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2023г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 30.09.2023г.


Комплект финансови отчети към 31.12.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2023г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2023г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2023г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2023г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.12.2023г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 31.12.2023г.


Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2023г.

БФДИ - Финансов отчет в ESEF формат към 31.12.2023г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2023г.

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2024 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2024 г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2024 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2024 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2024 г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2024 г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2024 г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2024 г.

БФДИ - Информация по Приложение 4 към 31.03.2024 г.

 

Правила за вътрешно подаване на сигнали
Правила за вътрешно подаване на сигнали

Оценки на акциите на КК Инвест АД

Оценка на акциите на КК Инвест АД 2016-2017г.

Оценка на акциите на КК Инвест АД 2017-2018г.

Оценка на акциите на КК Инвест АД 2018-2019г.

Оценка на акциите на КК Инвест АД 2020-2023г.

Редовно годишно ОСА насрочено за 13.06.2022 г.

БФДИ - Покана за свикване на   общо събрание

БФДИ -  Писмени материали

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

БФДИ - Годишен доклад за дейността. Доклад на независимия одитор. Финансов отчет

БФДИ - Протокол с решения на съвета на директорите

БФДИ - Доклад одитен комитет

Редовно годишно ОСА насрочено за 05.06.2023 г.

БФДИ - Покана за свикване на общо събрание

БФДИ -  Писмени материали

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

БФДИ - Годишен доклад за дейността. Доклад на независимия одитор. Финансов отчет

БФДИ - Протокол с решения на съвета на директорите

БФДИ - Доклад одитен комитет

 

Редовно годишно ОСА насрочено за 28.05.2024 г.

БФДИ - Протокол от проведено ОСА на 28.05.2024
БФДИ - Покана за свикване на общо събрание

БФДИ -  Писмени материали

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

БФДИ - Годишен доклад за дейността. Доклад на независимия одитор. Финансов отчет

БФДИ - Протокол с решения на съвета на директорите

БФДИ - Доклад одитен комитет

 

 

Previous page: Новини  Next page: Архив Документи