Решение на Света на директорите за увеличение на капитала от 01.12.2016 г.

БФДИ - Проспект

БФДИ - Устав

БФДИ- Политика за възнагражденията на Съвета на директорите

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

БФДИ - Годишен финансов отчет за 2011 г.

Протокол от заседание на СД от 23.04.2013 г.

Протокол от заседание на СД от 17.06.2019 г.

Протокол от заседание на СД от 26.06.2020 г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2012 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2012г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2012 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2012г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2012г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2012 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.06.2012 г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2012 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2012г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2012 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2012г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2012г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2012 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.09.2012 г.

 

Комплект финансови отчети към 31.12.2012 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2012г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2012 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2012г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2012г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2012 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.12.2012 г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2012 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2012 г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2012 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2012г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2013 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2013г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2013 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2013г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2013г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2013 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.03.2013 г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2013 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2013г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2013 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2013г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2013г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2013 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.06.2013 г.

 

Комплект финансови отчети към 30.09.2013 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2013г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2013 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2013г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2013г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2013 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.09.2013 г.

 

Комплект финансови отчети към 31.12.2013 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2013г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2013 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2013г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2013г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2013 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.12.2013 г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2013 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2013 г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2013 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2013г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2014 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2014г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2014 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2014г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2014г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2014 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.03.2014 г.

 

Комплект финансови отчети към 30.06.2014 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2014г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2014 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2014г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2014г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2014 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.06.2014 г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2014 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2014г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2014 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2014г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2014г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2014 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.09.2014 г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2014 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2014г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2014 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2014г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2014г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2014 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.12.2014 г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2014 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2014 г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2014 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2014г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

Комплект финансови отчети към 31.03.2015 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2015г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2015 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2015г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2015г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2015 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.03.2015 г.

 

Комплект финансови отчети към 30.06.2015 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2015г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2015 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2015г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2015г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2015 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.06.2015 г.

Комплект финансови отчети към 30.09.2015 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2015г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2015 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2015г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2015г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2015 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.09.2015 г.

Комплект финансови отчети към 31.12.2015 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2015г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2015 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2015г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2015г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2015 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.12.2015 г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2015 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2015 г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2015 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2015г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2016 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2016г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2016 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2016г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2016г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2016 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.03.2016 г.

Комплект финансови отчети към 30.06.2016 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2016г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2016 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2016г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2016 г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2016г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2016 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.06.2016 г.

 

Комплект финансови отчети към 30.09.2016 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2016г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2016 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2016г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2016 г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2016г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2016 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 30.09.2016 г.

 

Комплект финансови отчети към 31.12.2016 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2016г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2016 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2016г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2016 г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2016г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2016 г.

БФДИ - Вътрешна информация към 31.12.2016 г.

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2016 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2016 г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2016 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2016г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2016г.

БФДИ - Декларация от одитора към 31.12.2016г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2017 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2017г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2017г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2017г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2017г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2017г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2

 

Комплект финансови отчети към 30.06.2017 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2017г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2017г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2017г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2017г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2017г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06.2017г.

 

Комплект финансови отчети към 30.09.2017 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2017г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2017г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2017г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2017г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2017г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2017г.

 

Комплект консолидирани финансови отчети към 30.09.2017 г.

БФДИ - Консолидиран Финансов отчет по МСС към 30.09.2017г.

БФДИ - Консолидиран Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2017г.

БФДИ - Допълнителна информация към консолидиран финансов отчет към 30.09.2017г.

БФДИ - Консолидиран Междинен доклад за дейността към 30.09.2017г.

БФДИ - Консолидирана Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2017г.

БФДИ - Консолидирана Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2017г.

 

 

Комплект финансови отчети към 31.12.2017 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2017г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2017г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2017г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2017г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.12.2017г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.12.2017г.

 

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2017 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2017 г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2017 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2017г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2017г.

БФДИ - Декларация от одитора към 31.12.2017г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

Оценка на акциите на КК Инвест АД 2016-2017г.

 

Комплект финансови отчети към 31.03.2018 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2018г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2018г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2018г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2018г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2018г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03.2018г.

 

Комплект финансови отчети към 30.06.2018 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2018г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2018г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2018г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2018г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2018г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06.2018г

Комплект финансови отчети към 30.09.2018 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2018г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2018г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2018г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2018г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2018г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2018г

Комплект финансови отчети към 31.12.2018 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2018г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2018г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2018г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2018г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.12.2018г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.12.2018г

 

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2018 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2018 г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2018 г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2018г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2018г.

БФДИ - Декларация от одитора към 31.12.2018г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добр о корпоративно управление

БФДИ - Политика за възнагражденията на членовоте на съвета на директорите

Оценка на акциите на КК Инвест АД 2017-2018г.

Комплект финансови отчети към 31.03.2019 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2019г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2019г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2019г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2019г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2019г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03.2019г.

 

Комплект финансови отчети към 30.06.2019 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2019г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2019г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2019г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2019г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2019г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06.2019г.


Комплект финансови отчети към 30.09.2019 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2019г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2019г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2019г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2019г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2019г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2019г.

 

Комплект финансови отчети към 31.12.2019 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2019г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2019г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2019г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2019г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 331.12.2019г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.12.2019г.

 

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2019 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2019г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2019г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2019г.

БФДИ - Декларация от одитора към 31.12.2019г.

БФДИ - Годишен доклад за дейността към 31.12.2019г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

БФДИ - Политика за възнагражденията на членовоте на съвета на директорите

БФДИ - Приложения към ГФО към 31.12.2019г. - Съгласно указания на КФН.

Оценка на акциите на КК Инвест АД 2018-2019г.

Комплект финансови отчети към 31.03.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2020г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2020г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2020г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03.2020г.

 

Комплект финансови отчети към 30.06.2020 г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2020г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2020г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2020г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06.2020г.

 

Комплект финансови отчети към 30.09.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2020г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2020г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2020г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2020г.

 

Комплект финансови отчети към 31.12.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2020г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.12.2020г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.12.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.12.2020г.

 

Комплект годишни финансови отчети към 31.12.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.12.2020г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.12.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.12.2020г.

БФДИ - Декларация от одитора към 31.12.2020г.

БФДИ - Годишен доклад за дейността към 31.12.2020г.

БФДИ - Информация по Приложение №11 от Наредба №2

БФДИ - Програма за добро корпоративно управление

БФДИ - Политика за възнагражденията на членовоте на съвета на директорите

БФДИ - Приложения към ГФО към 31.12.2020г. - Съгласно указания на КФН.


Комплект финансови отчети към 31.03.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 31.03.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 31.03.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 31.03.2021г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 31.03.2021г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 31.03.2021г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 31.03.2021г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 31.03.2021г.


Комплект финансови отчети към 30.06.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.06.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.06.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.06.2021г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.06.2021г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.06.2021г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.06.2021г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.06.2021г.Комплект финансови отчети към 30.09.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по МСС към 30.09.2021г.

БФДИ - Финансов отчет по форми на КФН към 30.09.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2021г.

БФДИ - Декларация от отговорните лица към 30.09.2021г.

БФДИ - Допълнителна информация към финансов отчет към 30.09.2021г.

БФДИ - Междинен доклад за дейността към 30.09.2021г.

БФДИ - Вътрешна информация по Регламент 596 към 30.09.2021г.

БФДИ - Информация по Приложение 9 от Наредба №2 към 30.09.2021г.

 

Оценки на акциите на КК Инвест АД

Оценка на акциите на КК Инвест АД 2016-2017г.

Оценка на акциите на КК Инвест АД 2017-2018г.

Оценка на акциите на КК Инвест АД 2018-2019г.

 

Редовно годишно ОСА насрочено за 17.06.2020 г.

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Писмени материали по дневният ред

БФДИ - Покана за свикване на   общо събрание

БФДИ - Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

БФДИ - Доклад на одитния комитет

БФДИ - ГФО,Одитирски доклад,Годишен доклад за дейността

БФДИ - Доклад за изпълнение на политика за възнагражденията

БФДИ - Протокол СД

БФДИ-Протокол ОСА

БФДИ- Уведомление за паричен дивидент

 

Общи събрания

Извънредно ОСА насрочено за 25.01.2021 г.

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Писмени материали по дневният ред

БФДИ - Покана за свикване на   общо събрание

БФДИ - Протокол СД

БФДИ - Свидетелство за съдимост Алексей Георгиев

БФДИ - Декларация по чл.234, ал.3 от ТЗ Алексей Георгиев

БФДИ - Декларация по чл.237, ал.3 от ТЗ Алексей Георгиев

БФДИ- Протокол ОСА

 

Извънредно ОСА насрочено за 29.09.2020 г.

БФДИ - Пълномощно

БФДИ - Писмени материали по дневният ред

БФДИ - Покана за свикване на   общо събрание

БФДИ - Пол